مردم و انتخابات (‌ ۶ )

یکشنبه 17 بهمن 1395 ساعت 21:27گروه های مرجع ۷ - آیا به وجود گروه‌های مرجع در جامعه ایران قائل هستید؟


 ایا در انتخابات مجلس این گروهها نقش داشتند؟


 آیا در مناسبات بعد از انتخابات و در عملکرد مجلس نیز نقش خواهند داشت؟


گروههای مرجع مانند شبکه‌ها نقشی حیاتی در زندگی اجتماعی انسان‌ها دارند و افراد برای مشورت و اخذ نظرات به شبکۀ روابط خود مراجعه می‌کنند.


 افراد به طـور دائـم بـا سایر مردم و گروه‌ها کنش متقابل دارند. این نوع ارتبـاط بـه صـورت شـبکه‌های اجتمـاعی سـازمان می‌یابند، این همان روابطی است که فرد را به طور مستقیم و غیرمستقیم به سایر مـردم پیونـد مـی‌زنـد، مـثلاً می‌توان به شبکۀ خویشان، دوستان، همکلاسی‌ها، هم‌کلوپی‌ها و همکاران اشاره کرد. 


شبکه‌ی یک شخص دقیقاً یک گروه نیست، زیرا اعضای آن همگـی بـا یکـدیگر کـنش متقابل ندارند، لیکن شبکه در برگیرنده انواع گروههاست و دسترسی غیرمستقیم به سایر گروههـا را فـراهم می‌کند. 


هر شبکه معمولا افراد یا گروههایی را به عنوان مرجع انتخاب می‌کند. 


گروه مرجع گروهی است که افراد همواره برای ارزیابی اعمال، ظواهر، ارزش‌هـا، آرزوهـا، شـیوه و سبک زندگی‌ به معیارهای آن رجوع می‌کنند. 


گروههای مرجع (reference group) در جامعه شناسی و عاملیت‌ها(agents)در علوم سیاسی همیشه وجود داشته و دارند و سخت می‌شود آنها را از صحنه سیاسی و اجتماعی به کلی حذف کرد. 


به طور کلی در جریان تصمیمگیری‌ها، کنش‌ها و حتی شکل‌گیری نگرش انسـان‌ها در جامعـه، عـواملینقش‌آفرینند که از جمله مهم‌ترین آنها افراد یا گروههایی هسـتند کـه مبنـا و معیـار قضـاوت و ارزیابی کنشگران اجتماعی قرارمی گیرند. 


 گروههای مرجع دو نقش مهم هویـت دهـی و قضـاوتی راایفا میکنند.


 یعنی اولاً هنجارها، رویه‌ها، ارزشها و باورهایی را به دیگـران منتقل مـی‌کننـد و بـه اصـطلاح کارکرد هنجاری دارند، 


ثانیاً استانداردها و معیارهایی در اختیار کنشگران قرار میدهند که آنها کنش و نگرش خود را با آن محک می‌زنند و اصطلاحاًکارکرد مقایسه ای و تطبیقی دارند. 


از زاویه ای دیگر در دهه‌های اخیر و به ویژه با مطرح شدن نگرشهای پسامدرن، به نقش انسان‌ها در تحولات اجتماعی بیشتر توجه شده و علیه روند حل شدن انسان در نظامهای سیاسی ـ اجتماعی نقد‌های جدی به عمل آمده است.


 این نقد حتی به تحلیل جنبش‌های اجتماعی هم رسوخ پیدا کرده که توضیح آن ما را از بحث اصلی دور می‌کند. در این نگرش جدید، به نقش آدمی در مقابل نظام‌ها اهمیت داده می‌شود و در واقع اعطای نوعی قابلیت است که به عاملیت آدمی در حرکتهای اجتماعی منجر می‌شود. 


اینکه این مراجع و عاملیت‌ها تمایل داشته باشندبرعملکرد مجلس اثر گذارند، قابل پیش‌بینی نیست اما خاطرنشان می‌کنم که مخاطب گروه‌های مرجع، عمدتاًجامعه مدنی هستند و آنها در حالی‌که اغلب هیچ سمت رسمی و قدرت رسمی درون ساختار مستقر ندارند، اما در همان‌حال جایگاه ویژه و اثرگذاری در جامعه و بدنه اجتماعی متمایل به خود دارند. 


درست به همین دلیل، نخبگان در ساخت قدرت، دل خوشی از مراجعو عاملیت‌ها در جامعه مدنی ندارند و سعی می‌کنند به هر نحو ممکن، ارتباطات آنها را بابدنه اجتماعیمحدود یا حتی قطع کنند که البته اغلب موفقیت‌آمیز نیست. 


مراجع عموماً در بزنگاه‌ها و شرایط بحرانی یا خطیر نقش موثری ایفا می‌کنند و تصور می‌کنم با توجه به تجربه‌های اخیر در انتخابات، ما همچنان شاهد نقش موثر مراجع اصلاح طلب و حامی تغییر باشیم، زیرا خوشبختانهآنها از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردارند، یعنی مردم به آنها اعتماد دارند. 


توجه داشته باشید که سرمایه اجتماعی برخلاف سرمایه مالی قابل مصادره شدن یا مسدود شدن نیست، اما مثل سرمایه مادی باید به کار گرفته شود و جریان پیدا کند و راکد نماند، چون از ارزش و اعتبار آن کاسته می‌شود.


وبلاگ - مراجع اصلاح طلبی که ایشان مطرح می کنند حتا یک بار هم نگفته اند چه چیزی باید تغییر کند. این نوع اصلاح طلبی که می خواهد در فضایی نامشخص تغییر ایجاد کند، بیشتر مردم را گیج می کند تا راهنما باشد. حداکثر برد اصلاح طلبی این مراجع فعلی تغییر اشخاص است و نه تغییر در قانون اساسی. 


تا بحال هم مردم را به شکل های مختلف به پای صندوق رای تشویق کرده اند، و طبقه متوسط که می خواهد نه سیخ بسوزد و نه کباب و تغییر هم پیدا شود، همچنان در جای خود درجا می زند. این مراجع حتا یک بار هم نخواسته اند تجربه کنند که به مردم بگویند این بار رای ندهید تا معلوم شود حاکمیت چقدر نسبت به تعداد آرا حساس است، دلیل نگفتن چیزی این است که این مراجع خودشان به همین قوانین علاقمندند و فقط می خواهند افراد تغییر یابند. 


کیش شخصیت هنوز در ذهن این نخبگان مرجع آن قدر قوی است که مفهوم قانون و نقش آن را در محدود کردن قدرت طلبی افراد ناچیز می دانند. 

-------------------------------------------

نوشتار پیشین  : 


مردم و انتخابات ۵


تغییر مهم ترین خواست مردم 


http://tarikhroze4.blogsky.com/1395/10/28/post-64/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DB%B5-


------------------------------------------------------------------


نشانی تلگرامی  :


https://t.me/gozaresh1395نظرات (1)
سه‌شنبه 26 بهمن 1395 ساعت 12:54
سلام آقا خلیل
ترس که نداشتم ولی خب کسی هم از سوراخ سوراخ شدن لذت نمی بره...مرسی سر زدید.
امتیاز: 0 0
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.