X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

به کجا می رویم ؟

دوشنبه 27 فروردین 1397 ساعت 19:48

پاسخ این پرسش در بین مردم ممکن است متفاوت باشد:


بعضی ها بدبینند و گروهی هم خوشبین و بخشی هم بی تفاوت، اما: 

 در یک مورد ظاهرا بیشتر مردم به نظر مشابه ای رسیده اند:

جامعه ای : 

آزاد در ایده ئولژی ، 

آزاد از پرس و جوهای اعتقادی ، 

آزاد برای گفتن نظرها در هر مورد،

آزاد از تبعیض بین زن و مرد 

آزاد از اعتقاد چشم بسته به یک رهبر یا  یک گروه،

زیرا :

وضعیت کنونی حاصل چهل سال تلاش روحانیت و معتقدان به حاکمیت دینی است که می خواستند نه تنها ایران ، بلکه جهان را بسوی بهشت هدایت کنند، اما معلوم شد که بهشت آنان برای بیشتر مردم جهنمی بیش نیست! 

در طول تاریخ ایران، روحانیت تنها گروهی بود که توانسته بود اعتماد مردم را به دنبال خود داشته باشد. این اعتماد فقط به علت درستکرداری روحانیت نبود، بلکه حاصل حرف هایی که می زدند و ترسی از جهنم در اذهان ایجاد کرده بودند، و بهشتی که وعده ی آن را می دادند. البته بشرطی که مقلد این آقایان باشیم. 

این حالت فقط مربوط به روحانیت اسلامی یا شیعه نبوده است ، بلکه از زمان مغ ها در دوران پیش از تاریخ ایران هم وجود داشته است.

این متنی است از کتاب وندیداد یکی از قدیمترین و شاید بعد از گات ها قدیمی ترین کتاب دینی جهان است که توسط مغان زرتشتی نوشته شده است. گفتگویی است بین زرتشت و اهورمزدا:‌

زرتشت :‌‌

  • ای دادار جهان استومند! ای اشون ! کجاست نخستین جایی که زمین در آنجا بیشتر از همه جا شادکام شود؟
  • ای سپیتمان زرتشت!
  • چنین جایی، آن جاست که اشونی بر آن گام پیش نهد؛ هیزم پاک در دست، برسم در دست ، هاون  در دست ، شیر پیشکشی در دست ، به درست باوری در کار آیین گزاری و به آوای بلند، مهر فراخ چراگاه و رام بخشنده ی چرا گاه های خوب را نیایش کنان»
  • می بینیم که شادکام ترین جای زمین، جایی است که نیایش باشد و بس!!
  • و ای نیایش باید به پرچمداری چه کسانی باشد؟ به  دومین جای شادکام زمین می رسیم :
  • زرتشت می پرسد : 
  • ای دادار جهان استومند! ای اشون! کجاست دومین جایی که زمین در آن جا بیشتر از همه جا شادکام شود ؟
  • اهورمزدا پاسخ داد: 
  • چنین جایی ، آن جاست که اشونی خانه ای برپای دارد با موبدی در آن ، با گله ای گاو، کدبانویی، فرزندانی و رمه های خوب در آن . خانه ای که در آن ، گله گاوان به خوبی پرورده شود، اشونی افزونی گیرد، خوراک ستوران فراوان باشد، سگ خوب پرورش یابد، کدبانو کامیاب شود، فرزندان ببالند، آتش فروزان بماند و هریک از نیایش های نیک زندگی به خوبی برخوانده شود.»
  • وندیداد - فرگرد سوم - پرسش اول و دوم - ص ۲۷ - ترجمه شادرون ابراهیم پور داود-
  • می بینیم که : 
  • -  نخست بهترین جای جهان آن جاست که نیایش باشد، 
  • -  دوم بهترین جای جهان ، جایی است که در آنجا برزگر و دامداری باشد که : 
  • ۱ - خانه ای بسازد و موبدی را در آن جای دهد.
  • حتا از خانه ساختن برای خودشان هم عاجز بوده اند .
  • ۲ - خانه ای پر پیمانه از گاوهای شیر ده و فربه - بابت خوش خوراکی موبد محترم - و دیگر نیازهای ایشان. خانه خالی کم پیمانه هم نمی خواهند!!
  • اگر امروز ما شاهد بودجه های کلان برای روحانیت هستیم که هیچ پاسخگویی هم ندارند، اگر بیت رهبری ۶۰ ٪ موسسات اقتصادی کشور را در اختیار دارد و یک ریال هم مالیات نمی دهد که هیچ ، بودجه هایش را از مالیات بقیه مردم تامین می کند و نیز از درآمد نفت بر می دارد، جای تعجبی نیست. خواسته اهورمزدا  زرتشتی برای روحانیون مسلمان شیعه انجام شده است . 
  • بنابراین حرف سر فقط روحانیت شیعه نیست. در طول تاریخ اینان به هر رنگی درآمده اند - از زرتشتی گری تا شیعه گری امروز و آخوندهای دموکرات فردا که حاضرند به هر آهنگی برقصند تا سر سفره مردم باشند و از دسترنج آنان استفاده کنند.
  • اگر گاهی برای برکت مردم دعا می کنند، در واقع می خواهند  از سفره خودشان چیزی کم نشود. این هم نمونه تازه ی آن :  
  • آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه طبق فرموده پیامبر(ص)، کشوری که مشکل مالی داشته باشد، دینش در خطر است ادامه داد: آنکه روسری خود را بر سر چوب می کند با قرآن مخالف نیست، بلکه با این شرایط کشور مخالف است، این را پیغمبری می فرماید که سه سال را در شعب ابیطالب گذرانده است، لذا اگر سهل انگاری در بخش های مدیریتی و اقتصادی کشور صورت بگیرد آسیب دیدن دین مردم قطعی است.
  • . http://www.asriran.com/fa/news/603556/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
  • یعنی ایشان  به عنوان یک آیت الله بسیار محافظه کار و سنتی حاضر است روسری ها را سر چوب ببیند تا مبادا سفره اش خالی باشد!!
  • چرا که فکر می کند اگر مردم فقیرتر شوند، سفره ی ایشان و ایادی شان هم خالی تر می شود.
  • یعنی ایشان به عنوان یک آیت الله دو آتشه شیعه ، نه پیرو دینش که پیرو مردم می شود بخاطر سفره اش . البته سفره ی امروز ایشان فقط چند گاو پروار و شیر ده مرد کشاورز زرتشتی نیست. بلکه شرکت های واردات و صادرات  و سرمایه گذاری است. 
  • نمونه دومش هم اینجا :
  • https://t.me/gozaresh1395/2315
  • که ایشان را وادار کرده به پذیرش روسری سر چوب !

  • این هم فهرستی از چیزهایی که روحانیت از زمان ناصرالدین شاه به این سو حرام اعلام کرده بود، اما یواشکی حرام بودنش را پس گرفت و تن داد به آنچه حرام کرده بود!
  • https://t.me/gozaresh1395/2306
  • اینجا هم می بینیم که وقتی مردم به کارش اعتراض می کنند، راهش را می گیرد و می رود:
  • https://t.me/gozaresh1395/2255

روحانیت در تاریخ بر حسب رتبه شان با حرف هایشان از بهشت و جهنم بر  سفره مردم نشسته اند  و نیز  بر سر سفره شاهان برای این که با حرف هایشان دعایا را به پیروی از شاهان دعوت می کرده اند که شاه سایه خداست.  این هم یک نمونه از امام جمعه فعلی مشهد جناب علم الهدی در پیش از انقلاب: 


  • جامعه ای که در طول تاریخش سه تجربه ناگوار حاکمیت مذهب را پشت سر دارد و هر بار پایانش بسیار غمناک بوده است : 
  • حاکمیت زرتشتی ساسانیان : نتیجه اش شکست این حاکمیت از اعراب بود و گزارش های دردناک تاریخی از این حمله. 
  • حاکمیت شیعه گری صفویان  که پایانش به هرج و مرجی انجامید در زمانه ای که اروپا با دوران رنسانسش از زیر بار حاکمیت مذهبی کلیسا کمر راست می کرد تا  با تمدن تازه اش متکی بر علم  بر جهان  فرسوده و عقب مانده چیره شود. 
  • حاکمیت جمهوری اسلامی که دستاوردهای منفی اش را هر روز در هر جای جهان باشید، حس می کنید. اما این بار پایانش نوید بخش است : 
  • پایان تسلط روحانیت و مبلغان حاکمیت دینی برای ساختن یک بهشت برای خودشان: 
  • این چهره ای است  که جامعه ایران از خود نشان می دهد و  باز گشتی  هم  ندارد. 

  • اما چگونه به پایانش می بریم؟ این  پرسشی است که باید به آن اندیشید!    


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.