ایمان بیاوریم به :

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 ساعت 18:33


معجزه ی خبر رسانی!!


در خبرها آمده است که :


تهران- ایرنا- معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللی پول‌ در صدر هیاتی از کارشناسان و متخصصان این نهاد برای دیدار با مقام های بلندپایه کشور و تبادل نظر درباره مسایل اقتصادی، وارد تهران شد.


صندوق بین‌المللی پول (International Monetary Fund) بر اجرای سامانه پولی بین‌المللی نظارت دارد. این صندوق یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب می‌شود. »


http://www.irna.ir/fa/News/82074960/

 

این صندوق هر ساله پیش بینی وضع اقتصادی جهان و کشورهای مختلف را منتشر می کند. در مورد ایران با اما و اگرهای مربوط به قیمت نفت و جریان سرمایه گذاری خارجی پس از توافق اتمی چنین نوشته است :


رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ تقریبن ۴٪ تا ۵.۵٪ و بطور متوسط ۴٪ پیش بینی می شود. 


https://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2016/new012016a.htm

 

حالا به گزارش های مطبوعات و سایت های مربوطه داخلی توجه کنید که با معجزه چه چیزهایی از این گزارش کشف کرده اند. قسمت ها رنگی در گزارش صندوق بین المللی پول وجود ندارد و کشف خبرگزاری های داخلی از این صندوق است.


خبر گزاری تسنیم وابسته به سپاه :

 

خلاصه : رشد اقتصادی ۴٪ ، تورم۸.۹،  نرخ بیکاری ۱۱.۳،  تراز حساب های جاری  به منفی 0.8 درصد برسد.

 

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/01/24/1046831/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-4%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84

 

فرا رو.  خلاصه :

 

رشد اقتصاد ایران در سال میلادی جاری، رشد بسیار ناچیزی داشته و 0.6 درصد بر حجم تولید ناخالص داخلی واقعی کشور افزوده خواهد شد

نرخ تورم در سال جاری میلادی به 16.5 درصد افزایش یابد،

میزان کسری بودجه ایران در سال جاری میلادی به 2.7 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

 

تراز تجاری ایران در سال 2014 مثبت و در حدود 3.8 درصد تولید ناخالص داخلی بوده که پیش‌بینی صندوق حکایت از کاهش این نسبت به 0.8 درصد در سال 2015 دارد.

 

http://fararu.com/fa/news/234042/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


حتا یک کلمه از گزارش صندوق  در گزارش « فرا رو » نیست!!

 

مشرق نیوز ، خلاصه :

 

 رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی را 0.6 درصد پیش‌بینی کرده است.

نرخ تورم ایران به 16.5 درصد خواهد رسید. د

رخ بیکاری ایران در سال جاری میلادی به 12.3 درصد خواهد رسید‌ که نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت. 

تراز حساب های جاری ایران در سال 2015 به معادل 0.8درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد، 

 این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران برای سال 2016 را 1.3 درصد و نرخ تورم در این سال را 17 درصد پیش‌بینی کرده است. 

نرخ بیکاری ایران برای سال 2016 نیز 13.2 درصد

 

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/405150/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B0%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8494

 

در مشرق نیوز نه تنها از گزارش صندوق یک کلمه وجود ندارد بلکه حتا ارقام داده شده در این سایت با هم فرق دارند، به ارقام نرخ بیکاری  و نرخ تورم توجه کنید.

 

عصر ایران . خلاصه : 


در این گزارش پیش بینی شده است رشد اقتصادی ایران در دوره پسا تحریم از رقم صفر در سال 2015 به رقم 4 درصد در سال 2016 و 3.7 درصد در سال 2017 برسد.


http://www.asriran.com/fa/news/464267/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87

 

 

ار، فی ،آی

خلاصه : 

رشد ۴ درصدی به اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی خبر داد.

نرخ بیکاری در ایران در سال 2016 به 11.3 درصد افزایش خواهد یافت

نرخ تورم درایران به پائین ترین سطح خود، یعنی به 8.9 درصد کاهش خواهد یافت.

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری ایران در سال 2017 را به ترتیب 3.7 درصد، 8.2 درصد و 11.6 درصد پیش بینی کرده است

  

http://fa.rfi.fr/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-20160412/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

 

ایرنا . خلاصه :

 

، اقتصاد ایران شاهد رشد خواهد بود. در حالی که رشد اقتصادی در ایران در سال 2015 میلادی 'صفر' بود، پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی در این کشور طی سال 2016 به 4 درصد و سال 2017 به 3.7 درصد برسد.


http://www7.irna.ir/fa/News/82049169/

 

در گزارش اصلی نه حرف از تورم است و نه از بیکاری. و فقط گزارش ایرنا و اکونومیست با گزارش اصلی مطابقت دارد.


به غیر از روزنامه های بالا، سایت « اعتماد » سخنرانی مشاور اقتصادی رئیس جمهور را منتشرکرده است. اینجا:


http://www.etemaad.ir/Default.aspx?NPN_Id=422&pageno=4


که یکی از عناوین میانی چنین است  :


رشد اقتصادی ۵٪ ، که چنین رقمی در سخنرانی آقای مسعود نیلی - مشاور اقتصادی رئیس جمهور - وجود ندارد!!!هنوز هم به معجزه اعتقاد ندارید؟

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.